Asystent Dyrektora Poszukiwany

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatek na stanowisko Asystenta Dyrektora z jednoczesnym obowiązkiem obsługi sekretariatu.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora;
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji, raportów i analiz na potrzeby dyrektora;
 • organizowanie i obsługiwanie spotkań dyrektora;
 • organizowanie podróży służbowych dyrektora;
 • sporządzanie projektów pism i przygotowywanie korespondencji wychodzącej;
 • zapewnianie obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacją;
 • przyjmowanie, segregowanie, rozdzielanie, powielanie i archiwizowanie korespondencji przychodzącej;
 • obsługa komputera i posługiwanie się różnymi edytorami tekstu;
 • odbiór poczty elektronicznej;
 • prowadzenie grafiku konferencji i spotkań kierownictwa;
 • przyjmowanie i przekierowywanie rozmów oraz przyjmowanie wiadomości telefonicznych;
 • organizowanie pracy i zaopatrzenia biura dyrektora.

 

 

Wykształcenie, kompetencje, predyspozycje:

– Wykształcenie wyższe
– Zainteresowanie sferą kultury i sztuki
– Umiejętność sprawnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym
– Dobra znajomość języka angielskiego
– Zdolności  komunikacji, koordynacji i współpracy
– Opanowanie i odporność na stres
– Dyspozycyjność czasowa
– Miła aparycja
– Mile widziane doświadczenie w działalności lub pracy o podobnym charakterze.

 

Zgłoszenia z CV oraz ewentualne opinie i rekomendacje, wyłącznie w postaci elektronicznej, należy kierować na adres:
j.nowara@teatr-rzeszow.pl w okresie do 12 września 2016.