Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine – 4. Festiwal Nowego Teatru

Gazeta Festiwalowa – [REC] Magazine
4. Festiwal Nowego Teatru – 56. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 1

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 2

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 3

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 4

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 5

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 6

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 7 

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 8

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 9

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 10

Gazetę Festiwalową redaguje INTERNETOWY MAGAZYN TEATRALIA
Redakcja Agata M. Skrzypek, Marcin Miętus
Korekta Karolina Sołtys
Skład i łamanie Katarzyna Lemańska
Opracowanie graficzne Krzysztof Motyka
Zespół redakcyjny Magda Bałajewicz, Katarzyna Bolec, Maciej Guzy, Jan Karow, Witold Loska, Karolina
Ścigała, Ida Ślęzak, Wiktoria Tabak
Nakład 150 egzemplarzy