Rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu, który będzie odpowiadał za:
– sprzedaż produkcji teatralnych,
– kreowanie kampanii promocyjnych,
– pozyskiwanie partnerów i sponsorów przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych Teatru.

Niezbędne warunki rekrutacji – wykształcenie wyższe, pożądane doświadczenie w obszarze objętym konkursem.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie CV w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@teatr-rzeszow.pl.
Termin nadsyłania ofert – do 17 stycznia 2018.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.