Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Rozwój infrastruktury kultury”. Dzięki realizacji danego zadania pragnęliśmy stworzyć przestrzeń adekwatną do potrzeb nie tylko młodego pokolenia, ale widza na miarę XXI wieku. Wyposażenie Saloniku Siemaszkowej i foyer w nowoczesny sprzęt multimedialny pozwala nam na organizację różnorodnych projektów interdyscyplinarnych, które poszerzają ofertę artystyczną Teatru.

Pragnąc sprostać oczekiwaniom twórców i odbiorców staramy się zapewnić im możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć technicznych. W tym celu nieustannie wzbogacamy wyposażenie sceniczne i okołosceniczne. Kontekst multimedialności pojawia się w życiu codziennym każdego z nas – taka instytucja jak Teatr powinna reagować na współczesne wymogi i aktualne oczekiwania. Dzięki zakupionym urządzeniom zyskaliśmy szersze spektrum możliwości dotarcia do publiczności. Obcując ze sztuką, zdajemy sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces, musimy zwracać uwagę na każdy aspekt naszego otoczenia, tworzenia i kreacji bieżącej sytuacji. Rzeszowski Teatr realizując dane zadanie znacznie ułatwił i uatrakcyjnił swą działalność produkcyjną, eksploatacyjną oraz promocyjną.

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie dzięki realizacji przedstawionego projektu mógł zakupić elementy wyposażenia multimedialnego. Udało się nam znacznie wzbogacić i uatrakcyjnić naszą ofertę kulturalną, zminimalizować przeszkody techniczne, uniemożliwiające gościnną prezentację wielu spektakli z nurtu nowego teatru, a także zaproponować widzom dodatkowe możliwości interaktywnego przekazywania informacji o teatrze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego