Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń biurowych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń biurowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Komputer stacjonarny PC do zastosowań biurowych o parametrach nie gorszych niż:

– dysk SSD min. 128 GB na którym zainstalowany będzie system operacyjny i oprogramowanie,
-dysk twardy HDD min. 500 GB.
Komputer powinien być dodatkowo wyposażony w nagrywarkę DVD + Blue Ray.
Wymagane: wynik w teście aplikacyjnym BAPCO SYSmark 2014 minimum: Overall Performance: 1700, Office Productivity: 1500, Media Creation: 1200
Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny wraz z kompletem kompatybilnych sterowników do urządzeń, oprogramowanie biurowe zawierające minimum edytor tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz obsługi poczty e-mail.
Pozostałe parametry podzespołów komputerowych, muszą spełniać co najmniej rekomendowane wymagania producentów zainstalowanych oprogramowań oraz systemu operacyjnego.
Okres gwarancji: 24 miesiące

Komputer przenośny typu notebook o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowano.

Laptop powinien posiadać wbudowaną matrycę LCD 15,4-15,6” pracującą w rozdzielczości min. full HD (1920×1080 px) z podświetleniem LED, aby zminimalizować intensywność światła docierającą podczas pracy do oczu użytkownika.
Dostarczony laptop powinien posiadać następującą przestrzeń magazynową: dysk SSD min. 128 GB na którym zainstalowany będzie system operacyjny i oprogramowanie, oraz dysk twardy HDD min. 500 GB.
Komputer powinien być dodatkowo wyposażony w nagrywarkę DVD + Blue Ray.
Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny wraz z kompletem kompatybilnych sterowników do urządzeń, oprogramowanie biurowe zawierające minimum edytor tekstów, oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz obsługi poczty e-mail.
Wymagane: wynik w teście aplikacyjnym BAPCO MobileMark 2014 minimum: Office Productivity: 1500, Battery Life: 700.
Wycena powinna zawierać również koszty zakupu bezprzewodowej myszki, klawiatury zewnętrznej oraz kompletu kabli i zasilaczy.
Ponadto, stacja dokująca wymieniona w poz. 3) winna być kompatybilna z oferowanym komputerem przenośnym.
Okres gwarancji: 24 miesiące

Stacja dokująca kompatybilna z komputerem przenośnym typu notebook opisanym w ust. 2.

Stacja rozszerzająca porty komputera o min. 2 porty USB 3.0, 3 porty USB 2.0, 1 port RJ45 oraz 2 porty HDMI/DVI.
Okres gwarancji: 24 miesiące

Monitor 21’’ o parametrach nie gorszych niż:

– rozdzielczość Full HD (1920×1080 px),
– LED – format ekranu 16×9,
– złącze HDMI.
Okres gwarancji: 24 miesiące

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne o funkcjonalności nie gorszej niż:

Druk w kolorze i monochromatyczny z prędkością min. 18 stron/minutę,
Rozmiar papieru przyjmowanego do A4,
Powierzchnia skanowania min. do A4,
Automatyczny wydruk obustronny,
Praca przez Wi-Fi, Ethernet oraz połączenie USB,
Jakość druku min. 600 DPI
Okres gwarancji: 24 miesiące

Monitor 19’’ o parametrach nie gorszych niż:

– rozdzielczość Full HD (1920×1080 px),
– LED – format ekranu 16×9.
Okres gwarancji: 24 miesiące

Wymagany termin realizacji umowy: 16.10.2015 r.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%

Wykonawca składa następujące dokumenty:

– Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.

Informacje dot. zawarcia umowy:
Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej

 Jolanta Rozmus Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

 

W załączeniu:
– Wzór druku propozycji cenowej.

Zał. nr 4 do Regulaminu