Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń oświetlenia scenicznego

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z osprzętem

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. Rodzaj artykułu Ilość Okres gwarancji
1 Reflektor typu PAR-56, krótki z żarówką, kolor srebrny 35 szt.  

12 miesięcy

 

 

 

2

Statywy oświetleniowe o parametrach:- płynna regulacja od 1500 mm do 3150 mm,

-średnica rury 28 mm,

– max obciążenie 30 kg,

10 szt.
3 Pojedyncza nakładka na statyw o parametrach:- średnica rury 28 mm,

– gwint M8

10 szt.
4 Oprawa halogenowa z żarnikiem liniowym R7s
max. 500 W, kolor czarny
14 szt.
5 Haki do reflektorów na rurę fi 50 mm – udźwig do12 kg, kolor srebrny 25 szt.
6 Przedłużacz z gniazdem potrójnym OW 3×1,5 mm2, kolor czarny, wtyk i gniazdo gumowym 30 szt.
7 Linka zabezpieczająca do reflektora 25 szt.
 1. Wymagany termin realizacji umowy: 10.2015 r.
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  cena 100%
 1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
  – Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru
  – Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.
  Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.
 1. Informacje dot. zawarcia umowy: Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej

 

W załączeniu:
– Wzór druku propozycji cenowej

Zał. nr 4 do Regulaminu