14 grudnia -  finał projektu

14 grudnia - finał projektuW najbliższy poniedziałek 14 grudnia o godz. 12:00 na platformie YouTube zakończymy i podsumujemy działania w ramach projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS, który zrealizowaliśmy ze szkołami z województwa podkarpackiego. Nasze działania były częścią programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas oficjalnego zakończenia projektu poznamy jego laureatów.

 

LINK DO TRANSMISJI

https://www.youtube.com/watch?v=uooJFacOt0Q

 

Prace nad projektem TEATR W SIECI/NATENCZAS rozpoczęliśmy w kwietniu br., a jego celem było wsparcie nauczycieli i uczniów, którzy w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami, zostali zmuszeni do odbywania lekcji i zajęć dodatkowych w formie zdalnej. Również pozbawieni możliwości występowania dla widowni postanowiliśmy pomóc im w podtrzymaniu i rozwijaniu teatralnych zainteresowań. W ramach projektu udało nam się zrealizować aż trzy różne zadania:

- Teatr w domu, czyli udostępnienie szkołom wideoprojekcji wybranych spektakli z naszego repertuaru (wzięły w nim udział 103 placówki);

- Warsztaty teatralne, czyli zajęcia, które wokół wybranego tekstu literackiego prowadzili z uczniami aktorzy (wzięło w nim udział 26 placówek, w tym 138 uczniów);

- Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzedzony konsultacjami online w zespołach uczeń-aktor (wzięło w nim udział 21 placówek, w tym 33 uczniów).

 

Jak wskazują powyższe liczby, wszystkie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacje zadań trwały od maja (z wakacyjną przerwą) do października/grudnia 2020 roku. W wirtualną pracę z uczniami zaangażowało się niemal cały zespół aktorski Siemaszkowej. Efektem spotkań online są drobiazgowo przygotowane wykonania utworów polskiej i światowej literatury oraz recytacje wierszy religijnych.

Niestety, ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną i kolejne obostrzenia nie zdołaliśmy – jak planowaliśmy początkowo – przeprowadzić choć części zajęć w realnej rzeczywistości. Zmianie musiała ulec także koncepcja finału projektu. Zamiast występów na scenie, wspólne dokonania uczniów i aktorów zostaną zaprezentowane w wideoprezentacji. Zdalnie obradować będzie także Jury konkursu „Polska poezja religijna” w składzie: dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Robert Godek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej Jan Nowara oraz pełnomocnik dyrektora Teatru Jagoda Skowron, którzy obejrzą i ocenią nagrane przez uczniów prezentacje wierszy. Laureatów poznamy podczas finału online.

Jak zgodnie przyznają biorący udział w projekcie uczniowie, nauczyciele i aktorzy, praca nad nim była niesamowicie rozwojowym doświadczeniem, dającym ogromną satysfakcję.  Pomimo, że do tej pory zespołom aktor-uczeń nie udało się spotkać w realnej rzeczywistości, wciąż mamy nadzieję, że nadejdą lepsze czasy, które takie spotkanie umożliwią. Tymczasem zapraszamy 14 grudnia do obejrzenia podsumowania współpracy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ze szkołami, która chyba jeszcze nigdy nie odbywała się na taką skalę!