Aram Stern w Toruńskiej "Menażerii" pisze o MFS TRANS/MISJE

Aram Stern w Toruńskiej "Menażerii" pisze o MFS TRANS/MISJEOkiem znad Wisły: TRANS/MISJE nad Wisłokiem (dzień 1 i 2)

Graniczne położenie miast od zawsze sprzyja wzajemnemu przenikaniu się kultur, wpływając na wyjątkową tożsamość rejonów przygranicznych w każdym kraju. Czy będą to nadgraniczne miasta Cieszyn-Těšín, Słubice-Frankfurt/Oder, czy Zgorzelec-Görlitz lub całe euroregiony, zawsze ich mieszkańcy patrzą na otaczającą rzeczywistość zgoła odmiennie, nie tak centrycznie, jak obywatele zamieszkujący środkowe regiony kraju.

A przecież zaledwie sto lat temu, jeszcze latem 1918 roku granica prusko-rosyjska przebiegała tuż pod Toruniem! Jak zatem mieszkaniec grodu Kopernika urodzony w kilkadziesiąt lat później i dziś przeniesiony niespodziewanie znad szerokiej Wisły nad wąski Wisłok w Rzeszowie odnalazł się po raz pierwszy we współczesnych rejonach przygranicznych? Zaproszony na Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE, którego tytuł pierwszej edycji brzmi: „1918. Koniec i początek”, przyjrzy się z ciekawością nieznanemu dotąd miastu w 100 lat od roku, w którym odradzały się kraje, powstawały nowe, dokonywał się czas wielkich transformacji. W 100 lat później uczestniczyć będzie w narodzinach niezwykłego festiwalu.

Czytaj całość artykułu...
Aram Stern
Menażeria
28 sierpnia 2018

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu: