art_przecięcie (3) ze Stanisławem Piętakiem

art_przecięcie (3) ze Stanisławem PiętakiemWokół poezji, malarstwa, teatru i muzyki

art_przecięcie (3) ze Stanisławem Piętakiem

O, zostawcie niebo na tym samym miejscu!

 

Wystąpią

poeci: Katarzyna Bolec, Monika Luque Kurcz, Stanisław Dłuski, Jakub Pacześniak

malarze: Rafał Pacześniak, Grzegorz Wnęk

aktorzy: Justyna Król, Józef Hamkało

 

 

9 grudnia 2021 r., godz. 18:00

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

ul. Żeromskiego 2

 

 

art_przecięcia Teatru Siemaszkowej, czyli spotkania artystów związanych z południowo-wschodnią częścią Polski, reprezentujących różne dziedziny sztuki – poezję, malarstwo, teatr i muzykę. Czworo poetów: Katarzyna Bolec, Monika Luque Kurcz, Stanisław Dłuski, Jakub Pacześniak oraz dwóch malarzy: Rafał Pacześniak i Grzegorz Wnęk. Wszyscy z Podkarpacia, w tę ziemię wrośnięci, z tej zemi wyrastający, czytani i oglądani nie tylko w regionie. Połączeni przyjaźnią, obdarzeni umiejętnością prowadzenia artystycznej korespondencji. Za patrona spotkania obrali pochodzącego z podkarpackiej Wielowsi Stanisława Piętaka, poetę i pisarza, którego twórczość wyrosła z tradycji nurtu chłopskiego i ewaluowała w wizjonersko-baśniowy model ekspresji lirycznej. Poezja wybrzmi w interpretacji aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej Justyny Król i Józefa Hamkało. Całość muzycznie zilustruje Justyna Król.

 

art_przecięcia Teatru Siemaszkowej realizowane są w ramach programu Przestrzenie Sztuki rozwijanego pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Ma on na celu powołanie ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury. Program ma charakter interdyscyplinarny, włączający różne dziedziny działalności artystycznej i promieniujący na cały region.

 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany z środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

 

 

zdjęcie w galerii

 

Noty o twórcach:

 

Stanisław PIĘTAK (1909-1964) – poeta, prozaik

Był jedym z najwybitniejszych reprezentantów nurtu chłopskiego w literaturze międzywojennej. Studiował polonistykę i socjologię na UJ, tu zetknął się z poetami awangardy krakowskiej, a gdy zamieszkał w Warszawie, związał się z grupą poetów z kręgu Józefa Czechowicza. Okupację przeżył w rodzinnej Wielowsi koło Tarnobrzega (dziś Wielowieś jest częścią miasta), współpracował z oddziałami AK i BCh, działał w tajnym nauczaniu. Po wojnie przebywał kolejno w Lublinie, Krakowie, Łodzi, wreszcie zamieszkał na stałe w Warszawie. Jako poeta ukształtował się pod wpływem czechowiczowskiej awangardy, stąd umiejętność intelektualnego skrótu, konkretność wizji łączona z motywami snu i marzenia, odwaga skojarzeń. Jest także autorem jednej z najlepszych powieści psychologicznych międzywojnia – autobiograficznej Młodości Jasia Kunefała. Po kryzyzsie pisarskim w latach pięćdziesiątych wrócił m.in. powieścią Plama - w dużym stopniu autobiograficzną historią o początkach i przebiegu choroby psychicznej. Zmarł śmiercią samobójczą. W latach 1965-1994 przyznawana była Nagroda Literacka im. Stanisława Piętaka.
 

Katarzyna BOLEC (ur. 1981) – poetka

Mieszka w Rzeszowie. Nagradzana w ogólnopolskich konkursach literackich. Wydała jeden tom poetycki wyróżniony w konkursie Złoty Środek Poezji 2013 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku. Publikowała wiersze i recenzje w pismach literackich i w Internecie. Obecnie pracuje nad swoją drugą książką. Z wykształcenia anglistka.

Monika LUQUE KURCZ (ur. 1977) – poetka

Urodzona w Rzeszowie. Uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach, następnie studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2021 wydała pierwszy tom wierszy, przygotowuje kolejny. Część życia spędziła w Hiszpanii. Aktualnie mieszka w Ropczycach, gdzie pracuje jako opiekun dzieci ze spektrum autyzmu.

Stanisław DŁUSKI (ur. 1962) – poeta

Pochodzi z Dębowca, od lat mieszka i pracuje w Rzeszowie, wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współzałożyciel i były redaktor naczelny kwartalników „Fraza” i „Nowa Okolica Poetów”. Wydał siedem tomów wierszy, jest też autorem monografii naukowych i licznych tekstów krytycznoliterackich. Tłumaczony na angielski, arabski, czeski, francuski, rosyjski, serbski, ukraiński i włoski.

 

Jakub PACZEŚNIAK (ur. 1974) – poeta

Urodzony w Rzeszowie, przez dwadzieścia lat mieszkał w Boguchwale, obecnie w Krakowie. Polonista i bohemista. Wydał trzy tomy wierszy i arkusz poetycki. Przetłumaczył z języka czeskiego m.in. prozę Bohumila Hrabala, a na potrzeby scen operowych, w tym Opery Narodowej – libretta i cykle pieśni do muzyki Antonína Dvořáka i Leoša Janáčka. Jego wiersze ukazały się również po czesku, słowacku i węgiersku.

 

Rafał PACZEŚNIAK (ur. 1973) – malarz

Mieszka i pracuje w Rzeszowie. Studiował malarstwo na ASP w Warszawie i ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Stażysta w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze oraz stypendysta rządu włoskiego w Accademia di Belle Arti w Rzymie i Neapolu. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo i rysunek.

 

Grzegorz WNĘK (ur. 1974) – malarz

Urodzony we Frysztaku. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Doktor habilitowany, profesor ASP w Krakowie, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa. Laureat kilku ogólnopolskich konkursów malarskich. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Lubuskiej Zachęty w Zielonej Górze, BWA Bielsko Biała, BWA Krosno, Frissiras Museum w Atenach.

 

Justyna KRÓL (ur. 1987) – aktorka

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, filia we Wrocławiu. Dwukrotna stypendystka Stypendium Artystycznego, przyznawanego przez Urząd Miasta Wrocławia. Przez wiele lat związana ze Stowarzyszeniem De-Novo z Dynowa, gdzie brała udział w powstawaniu dużych widowisk plenerowych. W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie debiutowała w musicalu Siostrunie w reż. Jana Szurmieja. Ważniejsze role: Olga w Trzech siostrach w reż. M. Miklasz, Sawda w Pogorzelisku w reż. C. Ibera, Druga w Sprawidliwi. Historia rodziny Ulmów w reż. B. Bukowskiego. Obecnie pracuje nad monodramem muzycznym. Działa także jako pedagog w Akademii Aktorskiej „Artysta” oraz jako instruktor artystyczny projektu „Brave Kids”. Jej ulubione poetki to Julia Hartwig i Rupi Kaur.

 

Józef HAMKAŁO (ur. 1962) – aktor

Absolwent Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Przez 10 lat aktor Teatru Nowego w Łodzi. Od 2012 roku na stałe w zespole artystycznym Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Do swoich ważniejszych ról na rzeszowskiej scenie zalicza m.in. tytułową rolę w spektaklu Hamlet w reż. Steve’a Livermore’a, rolę Johanana Cingerbaja w Sprzedawcach gumek w reż. Joanny Zdrady. Szczególnie istotna w jego życiu zawodowym była współpraca z mistrzami ze szkoły teatralnej – Jerzym Jarockim, Ewą Lasek i Anną Polony. W poszukiwaniu relaksu czyta książki i spotyka się z bliskimi.