Asystent Dyrektora Poszukiwany

Asystent Dyrektora PoszukiwanyTeatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatek na stanowisko Asystenta Dyrektora z jednoczesnym obowiązkiem obsługi sekretariatu.

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora;
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji, raportów i analiz na potrzeby dyrektora;
 • organizowanie i obsługiwanie spotkań dyrektora;
 • organizowanie podróży służbowych dyrektora;
 • sporządzanie projektów pism i przygotowywanie korespondencji wychodzącej;
 • zapewnianie obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacją;
 • przyjmowanie, segregowanie, rozdzielanie, powielanie i archiwizowanie korespondencji przychodzącej;
 • obsługa komputera i posługiwanie się różnymi edytorami tekstu;
 • odbiór poczty elektronicznej;
 • prowadzenie grafiku konferencji i spotkań kierownictwa;
 • przyjmowanie i przekierowywanie rozmów oraz przyjmowanie wiadomości telefonicznych;
 • organizowanie pracy i zaopatrzenia biura dyrektora.
    Wykształcenie, kompetencje, predyspozycje: – Wykształcenie wyższe – Zainteresowanie sferą kultury i sztuki – Umiejętność sprawnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym – Dobra znajomość języka angielskiego – Zdolności  komunikacji, koordynacji i współpracy – Opanowanie i odporność na stres – Dyspozycyjność czasowa – Miła aparycja – Mile widziane doświadczenie w działalności lub pracy o podobnym charakterze.   Zgłoszenia z CV oraz ewentualne opinie i rekomendacje, wyłącznie w postaci elektronicznej, należy kierować na adres: j.nowara@teatr-rzeszow.pl w okresie do 12 września 2016.