Biskup niezłomny – arcybiskup Ignacy Tokarczuk

Biskup niezłomny – arcybiskup Ignacy TokarczukWczoraj, 17 grudnia o 19:00, w przemyskiej Archikatedrze odbył się niezwykły koncert „Uroczyste Te Deum” poświęcony pamięci księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Wydarzeniem tym zakończono na Podkarpaciu obchody Roku Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka Metropolity Przemyskiego. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Wojewodą Podkarpackim. W jego realizacji swój udział miał także Teatr im. Wandy Siemaszkowej.

Wieczór rozpoczął się Mszą św. Po niej muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie pod batutą Tomasza Chmiela wraz z Archidiecezjalnym Chórem „Magnificat” zaprezentowali dziesięć utworów autorstwa m.in. Haendla, Mozarta, Gounoda. Muzyka przeplatana była fragmentami homilii arcybiskupa Tokarczuka oraz jego przesłań do wiernych, które wygłosił Waldemar Czyszak, aktor naszego teatru. Świetna orkiestra, przejmujące wykonanie i miejsce wydarzenia – gotycka archikatedra ze wspaniałym barokowym ołtarzem – dostarczyły obecnym wiele emocji i wzruszeń.

Ignacy Tokarczuk biskupem został w wyniku niedopatrzenia władz PRL, które – mając możliwość przeciwstawienia się tej kandydaturze – nie złożyły sprzeciwu w wyznaczonym terminie. Miało to zgubne konsekwencje dla rządzących. Pomimo braku zezwoleń na budowy kościołów i nakładania kar na budowlańców za jego rządów w diecezji przemyskiej wzniesiono 430 świątyń. Wspierał opozycję demokratyczną. Za swoją bezkompromisową postawę wobec PRL, w szczególności za wystąpienia przeciwko zakłamaniu systemu i ateizacji społeczeństwa, był inwigilowany i szykanowany przez władze i służbę bezpieczeństwa. Zyskał miano „biskupa niezłomnego”. Obecny podczas koncertu marszałek województwa, Władysław Ortyl, przypomniał, że samorząd województwa, tak jak i Sejm RP, również przyjął na patrona 2018 roku arcybiskupa Ignacego.

Koncert swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście. A wśród nich wspomniany już marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch oraz członkowie zarządu Maria Kurowska i Stanisław Kruczek, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, abp Adam Szal Metropolita Przemyski, biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek, poseł Wojciech Buczak oraz radni województwa.

(PK)

fot. Jerzy Lubas


Galeria: