Ułatwienia dostępu
Repertuar

fnt rzeszów

07. Festiwal Nowego Teatru
59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

 

mf transmisje

trans-misje

teatr

 

 

 

 

Aktualności
Dialogi z/o Jerzym Nowosielskim

Dialogi z/o Jerzym Nowosielskim 

 

Kuratorki projektu: Jadwiga Sawicka i Agata Sulikowska-Dejena

Uczestniczą: osoby studenckie z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie
i z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu in. Mikołaja Kopernika w Toruniu + goście.

Miejsce: przestrzeń Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Data: 19 listopada 2023 r. (niedziela)

            15.00-17.00 – działania per formatywne, dyskusja, montaż wystawy

            17.00 – uroczyste otwarcie wystawy

 

Na rok 2023 przypada stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego. W całym kraju realizowane są wystawy, konferencje, spotkania poświęcone artyście, który najczęściej kojarzony jest z przepojonym głęboką duchowością malarstwem, często opisywanym jako współczesne ikony. Malarz zaznaczył swoje miejsce w historii jako teoretyk sztuki, filozof i teolog.

Aby upamiętnić osobę i tę ważną datę powstał projekt pt. Dialogi z/o Jerzym Nowosielskim, realizowany w przestrzeniach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, przez osoby studenckie
z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu in. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz gości.

Jako kuratorki projektu punktem wyjścia do wspólnych działań uczyniłyśmy szeroko rozumiany rysunek i związane z nim performatywne działania.

Wybór rysunku pozwolił skupić się na mniej znanym i eksponowanym dorobku Jerzego Nowosielskiego. Jego szkice odsłaniają artystę w trakcie procesu; poszukującego, przelewającego myśli na papier za pomocą linii, a także nie zawsze znajdującego właściwą formę. Rysując można próbować, nie kończyć, mylić się, zmieniać, szukać. Wśród prac rysunkowych znajdujemy projekty obrazów, abstrakcyjne kompozycje, sylwetki, twarze-portrety, rysunki o tematyce erotycznej, szkice o różnym stopniu złożoności i dosłowności. 

Rysunek jest szlachetną, a przy tym najszczerszą, najbardziej spontaniczną formą artystycznej wypowiedzi. Może być formą skończoną, dziełem sztuki, albo zarysem, szkicem – początkiem czegoś, co dopiero ma się zmaterializować przy użyciu innego medium. Pojawia się już na początku kształcenia akademickiego, ale mistrzostwo w tym medium wymaga lat pracy. Każda jego forma, czy etap pracy nad nim ma w sobie coś z eksperymentu.

               W naszym zamierzeniu eksperyment i improwizacja stały się formułą spajającą cały projekt. Od prywatnych eksperymentów osób studenckich w ich własnych pracowniach, poprzez działania performatywne, twórczą improwizację w przestrzeniach teatru, po performatywną konstrukcję przestrzeni dialogu rozpiętej między materialnymi obiektami wystawy w teatralnej galerii. W ten sposób tworzenie żywego wydarzenia, ruch, płynność stają się przestrzenią wymiany myśli, konfrontacji postaw czy wzajemnej inspiracji. W polu naszych zainteresowań znalazł się przede wszystkim żywy proces, to co otwarte, niedokończone, bardziej poszukujące niż oferujące rozwiązania i odpowiedzi.            
                

W niedzielę, 19 listopada 2023 r., zapraszamy wszystkich do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na finał projektu Dialogi z/o Jerzym Nowosielskim. Od godziny 15.00 publiczność będzie mogła uczestniczyć w działaniach performatywnych młodych artystek i artystów sztuk wizualnych oraz w performatywnym tworzeniu wystawy. Towarzyszyć im będzie dyskusja o twórczości Jerzego Nowosielskiego. O godz. 17.00 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy.

 

_____________________________________________________________

Projekt realizowany w ra­mach Przestrzeni Sztuki.

 
 

 

 


Spektakle

Newsletter

TEATR RZESZÓW NA FACEBOOKU