DLA MEDIÓW

DLA MEDIÓWEN

 

Regulamin akredytacji prasowych
Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI

 

 

 1. Akredytacje będą wydawane dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, dziennikarzom pracującym dla patronów medialnych, dziennikarzom mediów ogólnopolskich o dużym nakładzie, dziennikarzom specjalizującym się w tematyce teatru, muzyki, tańca, sztuki oraz szeroko pojętej kultury, a także a także blogerom i vlogerom kulturalnym, fotoreporterom i realizatorom tv.
 2. Akredytacje są bezpłatne.
 3. W ramach akredytacji dziennikarz otrzymuje:

- możliwość bezpłatnego wejścia na wszystkie wydarzenia Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI nieodpłatne zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu w Rzeszowie dla dziennikarzy spoza Rzeszowa,

- całodzienne wyżywienie,

- bezpłatne wejście do klubu festiwalowego.

 1. Akredytacje nie obejmują zwrotu kosztów podróży oraz transportu w miejsca Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI.
 2. Akredytacje dziennikarskie będą przyjmowane od 19.07.2019 do 12.08.2019 r.
 3. Aby uzyskać akredytacje należy wypełnić formularz akredytacyjny (link poniżej):                                                                   
 4. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 5. O przyznaniu akredytacji decyduje Biuro Prasowe Festiwalu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia aplikacji o akredytację bez podania przyczyny.
 6. Akredytacje są imienne i pojedyncze i nie mogą być przekazane innej osobie.
 7. Akredytacja upoważnia do umówienia się na wywiady z twórcami, reżyserami, aktorami, gośćmi festiwalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Festiwalowym i otrzymaniu zgody artysty.
 8. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną uprawniającą do wejścia na wszystkie wydarzenia Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI
 9. Biuro Festiwalowe zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi Festiwalu TRANS/MISJE.
 10. Organizatorzy mają prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość lub legitymację prasową podczas Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI.
 11. Zasady fotografowania/filmowania zostaną określone przez Biuro Festiwalowe najpóźniej w dniu spektaklu.
 12. Materiały zdjęciowe z Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.
 13. Dane osobowe składających formularze akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dostępnej na stronie www.teatr-rzeszow.pl.
 14. Wypełnienie formularza akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY


Powrót