Dyrektor Naczelny i Artystyczny



Jan Nowara

sekretariat@teatr-rzeszow.pl
tel. 17 853 27 48