Dzień szóstyKINOTEATR

"Cukier Stanik" Zyty Rudzkiej w reż. Agaty Puszcz i "Walentyna" w reż. Wojciecha Farugi

fot. Maciej Mikulski  

"Utwór o Matce i Ojczyźnie" Bożeny Keff w reż. Marcina Libera

fot. Maciej Mikulski  

TEATR LAB

"Carson City" Wojciecha Farugi i Przemysława Kazuska

reżyseria Reda Haddad fot. Maciej Mikulski
Powrót