Extension of the application deadline!/ Przedłużamy termin zgłoszeń!

Extension of the application deadline!/ Przedłużamy termin zgłoszeń! 

[english below]

Z okazji przypadającej w 2022 roku rocznicy 400-lecia urodzin wybitnego francuskiego komediopisarza, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w ramach Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego organizuje konkurs na plakaty do sztuk Moliera powstałe w latach    2010-2022. Konkurs skierowany jest do profesjonalnych twórców oraz studentów wyższych szkół plastycznych.

Przedłużamy termin zgłoszeń - plakaty należy wysłać w formie elektronicznej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, do dnia   15.08.2022  na adres elektroniczny: sekretariat@teatr-rzeszow.pl . Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Międzynarodowe Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami: Pierwsza Nagroda - Grand Prix/ Druga Nagroda/ Trzecia Nagroda oraz trzy Wyróżnienia Honorowe. Otwarcie premierowej wystawy oraz ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w dniu 11.11.2022 w Rzeszowie podczas otwarcia 60. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Arcydzieł. Następnie wystawa zostanie pokazana w Wilnie (Litwa) oraz w Pilźnie (Czechy). Z okazji wystawy zostanie wydany katalog. Laureaci nagród oraz autorzy zakwalifikowanych na wystawę plakatów otrzymają nieodpłatnie po 1 egzemplarzu katalogu oraz dyplom uczestnictwa w konkursie.

 

 

[en]

On the occasion of the 400th anniversary of the birth of the great french come[1]diograph the Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszow is organises poster com[1]petition for Moliere’s plays created in    2010-2022 .   The competition is open to professional arti[1]sts, and students of schools of fine arts.

We are extending the deadline for applications! Posters should be sent in files with Entry Form until   15.07.2022  to send to the adress: sekretariat@teatr-rzeszow.pl. Entry form:

 

ENTRY FORM

 

The international Jury will award authors of the most impressive posters with the following prizes: First Prize ̶ Grand Prix/ Second Prize/ Third Prize as well as three Distinctions.  The winners will be informed about the pri[1]zes via e-mail.  The exhibition will first be shown and the Jury’s verdict will be announced on 11th November 2022 during the opening of the 60th Rzeszow Theater Meetings Festival of Masterpieces. Later the exhibition will be presented in Vilnius (Lithuania) and Pilsen (Czech Republic)

 

_____________________________

#PrzestrzenieSztukiRzeszów

Wydarzenie zrealizowane w ramach Przestrzeni Sztuki. Program finansowany jest ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.