Final list - The 16th International Theatre Poster Biennale/ Lista Finałowa - 16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego

Final list - The 16th International Theatre Poster Biennale/ Lista Finałowa - 16. Międzynarodowe Biennale Plakatu TeatralnegoDzisiaj ogłaszamy listę finałową 16. Międzynarodowego Biennale Teatralnego! W czasie nadsyłania zgłoszeń wpłynęło do nas 826 plakatów! Preselekcję i wybór najlepszych prac wykonał Karel Misek oraz Krzysztof Motyka, kurator konkursu. Panowie nie mieli prostego zadania - spośród nadesłanych prac do finału zakwalifikowano 148 plakatów, wykonanych przez 95 autorów!

826 posters were received / wpłynęło 826 plakatów
Final list 148 posters 95 authors /lista finałowa 148 plakatów 95 autorów

We are looking for contact to posters authors:
Pavel Pislakov
Sileina Mila
16th.  International Biennale of Theatre Posters in Rzeszów.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 


Załączniki: