GAZETA FESTIWALOWA

GAZETA FESTIWALOWA60. Rzeszowskim Spotkaniom Teatralnym: Festiwaowi Arcydzieł, jak co roku towarzyszy gazeta festiwalowa [REC] Magazine. Nowy numer w wersji drukowanej można znaleźć codziennie w Teatrze. Poniżej publikujemy poprzednie numery i życzymy miłej lektury! GAZETĘ FESTIWALOWĄ redagują:


Mateusz Kaliński i Natalia Kamińska
 

Korekta: Katarzyna Grabarczyk
Skład i łamanie: Katarzyna Lemańska
Opracowanie graficzne: Krzysztof Motyka
Zespół redakcyjny: Monika Weis, Ada
Łakomiak, Adam Karol Drozdowski, Hanna Księżniakiewicz, Katarzyna Sęk, Maria Magdalena Ożarowska,
Zuzanna Kluszczyńska, Mateusz Kaliński,
Natalia Kamińska


Załączniki: Powrót