Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine - 4. Festiwal Nowego Teatru

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine - 4. Festiwal Nowego TeatruGazeta Festiwalowa - [REC] Magazine 4. Festiwal Nowego Teatru - 56. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 1 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 2 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 3 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 4 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 5 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 6 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 7  Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 8 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 9 Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 10 Gazetę Festiwalową redaguje INTERNETOWY MAGAZYN TEATRALIA Redakcja Agata M. Skrzypek, Marcin Miętus Korekta Karolina Sołtys Skład i łamanie Katarzyna Lemańska Opracowanie graficzne Krzysztof Motyka Zespół redakcyjny Magda Bałajewicz, Katarzyna Bolec, Maciej Guzy, Jan Karow, Witold Loska, Karolina Ścigała, Ida Ślęzak, Wiktoria Tabak Nakład 150 egzemplarzy