Jan Nowara dyrektorem „Siemaszki” na kolejne trzy sezony artystyczne

Jan Nowara dyrektorem „Siemaszki” na kolejne trzy sezony artystyczne31 maja 2023 roku, drugim posiedzeniem komisji, zakończył się ogłoszony niedawno konkurs na dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Spośród czterech kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, na trwającą 1,5 godziny rozmowę z komisją zaproszony został Jan Nowara.

Podczas spotkania odpowiadał na pytania komisji dotyczące zarówno sfery artystycznej, jak i organizacyjnej, opowiadając o nadchodzących remontach i planach rozbudowy teatru. Po zapoznaniu się z koncepcją prowadzenia teatru, komisja konkursowa odbyła naradę, w ramach której przeprowadzono głosowanie (8 głosów za i 1 głos wstrzymujący się) i zdecydowano o zarekomendowaniu zarządowi województwa podkarpackiego Jana Nowary na dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na kolejne trzy sezony artystyczne.

- Po zapoznaniu się z koncepcją prowadzenia teatru, komisja konkursowa oceniła ją pozytywnie i postanowiła rekomendować zarządowi województwa podkarpackiego powołanie Jana Nowary na dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zarząd po zapoznaniu się z opinią komisji i planem pracy oraz koncepcją przedłożoną przez Jana Nowarę podejmie decyzję na jednym z najbliższych posiedzeń. Teatr czekają duże inwestycje w tym jego rozbudowa, w związku z tym nowa kadencja będzie też nowym otwarciem w zarządzaniu placówką. – poinformował Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.