Katarzyna Cetera (Tarnowski Kurier Kulturalny) pisze o TRANS/MISJACH!

Katarzyna Cetera (Tarnowski Kurier Kulturalny) pisze o TRANS/MISJACH!Idea festiwalu integrującego kulturę i sztuki szeroko rozumianego Pogranicza powstała w umyśle dyrektora rzeszowskiej sceny, Jana Nowary, który na początku swojej kadencji zamierzał dołączyć działania teatralne do Podkarpackiego Terytorium Sztuki. Kolejnym krokiem w urzeczywistnieniu idei transgranicznego festiwalu sztuk okazało się naturalne, przygraniczne położenie Rzeszowa. Dodajmy do tego życzliwość lokalnej społeczności, przychylność władz oraz entuzjazm zagranicznych partnerów, a także – co nie jest bez znaczenia - ogromne zaangażowanie wszystkich (co do jednego) pracowników Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – i… I mamy przepis na sukces.

Czytaj całość artykułu...
Katarzyna Cetera

Tarnowski Kurier Kulturalny
wrzesień 2018