Kierownik Działu Sprzedaży i MartketinguIwona Musiał

i.musial@teatr-rzeszow.pl

tel: 693 376 995

Dział Sprzedaży i Marketingu

tel. 17 853 20 01 wew. 342