Konferencja prasowa przed premierą spektaklu "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów"

Konferencja prasowa przed premierą spektaklu "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów"Ulmowie. Rodzina, jakich wiele żyło przed wojną w podkarpackich wioskach. Zwykli ludzie w czasie pokoju, w czasie wojny zdobyli się na czyny, które historycy określają mianem heroicznych, upamiętnianych przez muzea. O niezwykłym bohaterstwie Józefa i Wiktorii niełatwo jest jednak mówić bez wpadania w patos. Najbliższa premiera naszego Teatru, "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów", już 12 października 2018 w Szajna Galerii.

"Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów" to także historia o pamięci i zapomnieniu. O pamięci, jaką żyjący i ocaleli winni są tym, którzy nie przeżyli. Upamiętnienie rodziny Ulmów to, używając nieco górnolotnych słów, obowiązek. Nie tylko wobec żyjących do tej pory świadków tamtych wydarzeń, ale wobec kolejnych pokoleń, dla których Ulmowie mogą znowu stawać się punktem odniesienia w coraz bardziej skomplikowanej i napiętej współczesności.

Reżyserem spektaklu i autorem sztuki jest Beniamin M. Bukowski. Młody dramatopisarz i reżyser. Studiował filozofię, historię sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie.

W konferencji prasowej spektaklu uczestniczył Bogdan Romaniuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

fot. Julia Ulman


Galeria: Załączniki: