Konkurs na stanowisko Kierownika Działu SiM – przedłużenie terminu!

Konkurs na stanowisko Kierownika Działu SiM – przedłużenie terminu!Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu – przedłużenie terminu

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przedłuża termin nadsyłania ofert na stanowisko szefa Działu Sprzedaży i Marketingu, który będzie odpowiadał za: tworzenie wizerunku Teatru, kreowanie kampanii promocyjnych, budowanie relacji zewnętrznych, pozyskiwanie partnerów i sponsorów przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych Teatru, sprzedaż produkcji teatralnych. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Kandydaci proszeni są o przedstawienie na piśmie wizji oraz strategii działań w opisanej sferze – w objętości do 10 stron w formacie A4. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariat@teatr-rzeszow.pl. Termin nadsyłania ofert – do 15 października 2014. Warunek przystąpienia do konkursu – wykształcenie wyższe. Autorzy wybranych przez Teatr ofert zostaną zaproszeni do drugiego etapu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 15 listopada 2014.