Konkurs na stanowisko Kierownika Działu SiM

Konkurs na stanowisko Kierownika Działu SiMKonkurs na stanowisko Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu

            Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje szefa Działu Sprzedaży i Marketingu, który będzie odpowiadał za:

  • tworzenie wizerunku Teatru,
  • kreowanie kampanii promocyjnych,
  • budowanie relacji zewnętrznych,
  • pozyskiwanie partnerów i sponsorów przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych Teatru,
  • sprzedaż produkcji teatralnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

Kandydaci proszeni są o przedstawienie na piśmie wizji oraz strategii działań w opisanej sferze – w objętości do 10 stron w formacie A4. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariat@teatr-rzeszow.pl.

Termin nadsyłania ofert – do 30 września 2014.

            Warunek przystąpienia do konkursu – wykształcenie wyższe, pożądane doświadczenie i dokonania w dziedzinach objętych konkursem.

            Autorzy wybranych przez Teatr ofert zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

            Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 października 2014.