Koordynator Pracy ArtystycznejIzabela Dudek

i.dudek@teatr-rzeszow.pl

tel: 601 599 022