Koordynator pracy artystycznejIzabela Dudek

i.dudek@teatr-rzeszow.pl