Koordynator wydarzeń artystycznychPatrycja Kita

Koordynator wydarzeń artystycznych
p.kita@teatr-rzeszow.pl
tel. 722 104 001