-->
Repertuar
 • Kolacja dla głupca - Teatr im. Ludwika Solskiego (Tarnów)

  16:00

  Mój boski rozwód - Mała Scena im. Z. Kozienia

  18:00

  Kolacja dla głupca - Teatr im. Ludwika Solskiego (Tarnów)

  19:00

 • Szklana menażeria - Duża Scena

  19:00

 • Szklana menażeria - Duża Scena

  11:00

  Szklana menażeria - Duża Scena

  19:00

 • Serce bez granic - Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  15:00

  Coś w rodzaju miłości - Mała Scena im. Z. Kozienia

  19:00

 • Piaf - Duża Scena - Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru

  18:00

 • Coś w rodzaju miłości - Mała Scena im. Z. Kozienia

  16:00

  Piaf (w tytułowej roli: M. Pruchnik-Chołka) - Duża Scena

  19:00

Aktualności

Logo teatru

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest wyłącznym właścicielem oraz zarządzającym logo „Teatr im. Wandy Siemaszkowej Rzeszów”, zwanym dalej logo.


Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do logo. Używanie logo bez zgody Teatru  pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną przewidzianą stosownymi przepisami.


Logo może być umieszczane wyłącznie na nośnikach służących promocji działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.


Pobranie za zgodą Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie logo ze strony Teatru jest równoznaczne z akceptacją niniejszych obostrzeń. Podmiot i/lub osoba pobierająca logo ma obowiązek dbać o to, by nie było ono wykorzystywane w sposób sprzeczny z obostrzeniami, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo lub dobro Teatru.


Korzystanie z logo jest bezpłatne.


Osobą uprawnioną do wyrażania zgody na korzystanie z logo jest Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.


Zgoda na korzystanie z logo jest jednorazowa, na czas określony i dotyczy konkretnego materiału promocyjnego, a także produktu i/lub usługi nie przeznaczonej do sprzedaży.


Teatr zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji zgody na korzystanie z logo przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołanie zgody w przypadku gdy podmiot nie wywiązuje się z warunków zawartych w zezwoleniu.


Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystywanie logo zobowiązany jest do przestrzegania określonych wymogów graficznych LOGO (kolorystyka, miejsca umieszczenia, pole ochronne itp.) oraz do respektowania praw autorskich związanych ze znakiem.


Podmiot występujący o uzyskanie zgody na korzystanie z logo musi wystąpić z prośbą do Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.


Prośba musi zawierać dokładną informację o:
a. przedmiocie promocji,
b. języku publikacji,
c. nośniku, na którym zostanie umieszczone logo,
d. zasadach dystrybucji nośnika takich jak: nakład, płatny lub bezpłatny itp.


Prośbę należy złożyć w siedzibie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów lub przesłać  mailem (skan) na adres: sekretariat@teatr-rzeszow.pl.


Do wniosku należy załączyć wzór w formie projektu graficznego lub wydruku komputerowego z umieszczonym logo.


Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 21 dni roboczych. W przypadkach wątpliwych Teatr może zasięgnąć opinii prawnej.


Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odmowy do korzystania z logo.Załączniki:
Menu

Newsletter

Kolacja dla głupca - Teatr im. Ludwika Solskiego (Tarnów)

19:00

 • Szklana menażeria - Duża Scena

  19:00

 • Szklana menażeria - Duża Scena

  11:00

  Szklana menażeria - Duża Scena

  19:00

 • Serce bez granic - Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  15:00

  Coś w rodzaju miłości - Mała Scena im. Z. Kozienia

  19:00

 • Piaf - Duża Scena - Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru

  18:00

 • Coś w rodzaju miłości - Mała Scena im. Z. Kozienia

  16:00

  Piaf (w tytułowej roli: M. Pruchnik-Chołka) - Duża Scena

  19:00

  -->