Młodzi, zdolni twórcy "Sinobrodego..."

Młodzi, zdolni twórcy "Sinobrodego...""Sinobrody - nadzieja kobiet" realizowany jest przez dwójkę młodych, choć znanych już polskiej publiczności artystów - Jakuba Kasprzaka oraz Adriannę Gołębiewską.

Jakub Kasprzak to reżyser, dramatopisarz, lider Teatru Alatyr, zastępca dyrektora ds. artystycznych w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Studiował Wiedzę o Teatrze, ukończył z wyróżnieniem Wydział Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej.

Pracował w warszawskich teatrach Studio i Współczesnym jako asystent reżysera. Jest twórcą kilkunastu pełnowymiarowych inscenizacji prezentowanych w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach Polski, a także w Czechach, na Łotwie, na Słowacji i w Danii. Zajmuje się również szeroko pojmowaną edukacją teatralną – reżyseruje czytania performatywne, prowadzi warsztaty teatralne.

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej zrealizował czytanie "Ostatniego brata" Bohdana Drozdowskiego w czasie 23. Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych.

Magdalena Tarnowska tak opisywała wyreżyserowany przez niego autorski spektakl Rokcy Babloa, zrealizowany w chorzowskim Teatrze Rozrywki:

Bez praw do tytułu filmu [twórcy] legalnie podjęli wątek
walki o marzenia, dodając do niego coś od siebie. Powstał
autorski spektakl dramatyczny inspirowany kinem, biografią
ikony Hollywoodu i... doświadczeniami aktorów.
Indywidualne przeżycia związane z marzeniami o pracy
w zawodzie sprawiają, że historia opowiedziana językiem
teatru wydaje się nam bliższa, bardziej prawdopodobna
i ponadczasowa*.


Jest laureatem Małego Lauru Konrada. Publikuje w miesięczniku „Teatr”, kwartalniku „Nietak!t” oraz na portalu teatralny.pl.
* (źródło: teatralny.pl)

Adrianna Gołębiewska - scenografka, artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Sztuk Wizualnych. Współpracuje z Teatrem Ślaskim w Katowicach. Wyróżniona w konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala za najlepszy projekt dyplomowy na III Festiwalu Nowej Scenografii w Katowicach w 2015 roku.

Laureatka głównej nagrody oraz wyróżnienia honorowego za pracę teoretyczną IV ogólnopolskiego konkursu Projekt Edukacja Artystyczna w 2018. Piotr Olkusz tak pisał o jej nagrodzonej pracy dyplomowej "Dożynki":

Stojąc przy kodzie QR, wpatrując się w ekran smartfona,
słuchając towarzyszącej nagraniom muzyki, wbrew sobie
i niepostrzeżenie jakby opuszczamy rzeczywistość, która
nas otacza, przenosząc się do światów z nagrań. Światów
będących przecież rejestracją realności, którą właśnie opuściliśmy.
A opuściliśmy, by czuć się naturalniej? Czy dlatego,
że zmęczył nas kontakt z naturą?*

* (źródło: teatralny.pl)