#Molière2022 / SELECTED WORKS/ ZAKWALIFIKOWANE PRACE

#Molière2022 / SELECTED WORKS/ ZAKWALIFIKOWANE PRACE[en]
On behalf of the curator of POSTER COMPETITION FOR MOLIER`s PLAYS - Krzysztof Motyka, we would like to present artists and qualified posters for the exibition in Rzeszów. Congratulation!
 
 
 
The qualified works, printed in B1 format as a minimum, must be sent by the authors along with the completed entry card by
31st August 2022 to the following address:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9
35-010 Rzeszów
Poland
The prizes and distinctions will be awarded by the International Jury appointed by the Organiser. The international Jury will award authors
of the most impressive posters with the following prizes:
First Prize ̶ Grand Prix
Second Prize
Third Prize
as well as three Distinctions.


The winners will be informed about the prizes via e-mail. The exhibition will first be shown and the Jury’s verdict will be announced on 11th November 2022 during the opening of the 60th Rzeszow Theater Meetings Festival of Masterpieces. Later the exhibition will be presented in Vilnius (Lithuania) and Pilsen (czech Republic). A catalog will be published on the occasion of the Molière 2022 exhibition. Winners and authors of posters qualified for the exhibition will each receive one free copy of the catalogue and a diploma confirming their participation in the competition.
 
 
 
[pl]
W imieniu kuratora KONKURSU NA PLAKAT DO SZTUK MOLIERA - Krzysztofa Motyki pragniemy przedstawić artystów oraz prace zakwalifikowane do wystawy w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy!
 
 

Zakwalifikowane prace w formie wydruków w formacie minimum B1 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia autorzy muszą nadesłać dodnia 31.10.2022 na adres: ul. Sokoła 7-9 35-010 Rzeszów.

Nagrody i wyróżnienia przyzna Międzynarodowe Jury powołane przez Organizatorów. Międzynarodowe Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami:
Pierwsza Nagroda - Grand Prix
Druga Nagroda
Trzecia Nagroda
oraz trzy Wyróżnienia Honorowe

O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Otwarcie premierowej wystawy oraz ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w dniu 11.11.2022 w Rzeszowie podczas otwarcia 60. Rzeszowskich Spokań Teatralnych - Festiwalu Arcydzieł. Następnie wystawa zostanie pokazana w Wilnie (Litwa) oraz w Pilźnie (Czechy). Z okazji wystawy zostanie wydany katalog. Laureaci nagród oraz autorzy zakwalifikowanych na wystawę plakatów otrzymają nieodpłatnie po 1 egzemplarzu katalogu oraz dyplom uczestnictwa w konkursie

 

 

Wystawa i konkurs realizowane są w ramach  Przestrzeni Sztuki - Teatr.

 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.