OŚWIADCZENIE DYREKTORA TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE JANA NOWARYW związku z oświadczeniem Pana Szymona Rzący zamieszczonym w dniu 29.06.2018r. na portalu społecznościowym Facebook oświadczam, że zarzuty zawarte w poście Pana Szymona Rzący nie polegają na prawdzie. Niniejszym wzywam Pana Szymona Rzącę do natychmiastowego usunięcia przedmiotowego postu. Mając na uwadze fakt, że publikacja Pana Szymona Rzący godzi w dobre imię Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz moje własne, informuję, że w przypadku dalszej publikacji podejmę adekwatne kroki prawne w celu ochrony dobra osobistego Teatru oraz mojego własnego.

Jan Nowara