Oświadczenie Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej