PARTNERZY TEATROTEKIMiło nam poinformować, że nasz teatr zakwalifikował się do Programu Teatroteka Szkolna.

Teatr będzie reprezentowała koordynatorka wydarzeń artystycznych Patrycja Kita. Wszystkie chętne do współpracy szkoły i nauczycieli zapraszamy do kontaktu: tel. 722 104 001, e-mail: p.kita@teatr-rzeszow.pl


 

OPIS PROGRAMU PARTNERZY TEATROTEKI SZKOLNEJ

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program adresowany do teatrów instytucjonalnych, które chcą rozwijać współpracę z nauczycielami. Biorą w nim udział pedagodzy teatru, którzy podczas rocznych spotkań mogą wymieniać doświadczenia i refleksje związane z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół.

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

  • umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy pedagogów teatru, szczególnie na linii szkoła-teatr;
  • pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;
  • pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w instytucji;
  • w drugim roku programu (kontynuacja) chętnych uczestników wspiera poprzez udział w procesie tutoringu.

Udział w programie składa się z dwóch elementów:

  1.  Zjazdy pedagogów teatru

W ciągu roku szkolnego pedagodzy teatru biorą udział w czterech zjazdach. Pierwszy będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy. Głównym elementem będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów dla dalszej pracy (związanych z działaniami edukacyjnymi dla szkół). Podczas kolejnych spotkań grupy wokół tych zagadnień zorganizujemy wspólną pracę. Warsztaty będą prowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki teatru – ich celem nie jest przekazanie uczestnikom konkretnych narzędzi do pracy, ale stworzenie pola do refleksji nad własnymi działaniami i wymiany perspektyw.

  1. Proces tutoringu

Udział w programie pozwala każdemu pedagogowi teatru na podjęcie w kolejnym sezonie indywidualnej pracy z tutorem. Tutor towarzyszy mu w przeprowadzeniu zmiany związanej z edukacją teatralną adresowaną do szkół. Współpraca z tutorem ma pomóc uczestnikowi programu w określeniu jego celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi oraz pomaga rozpoznać własny potencjał. Obecność tutora/ki pomaga osobie odkryć i świadomie wykorzystywać swoje zasoby, poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów, opracować plan rozwoju. Celem jest wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez pedagoga zmiany. W programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

OPIS PROGRAMU TEATROTEKA SZKOLNA

Wykorzystaj metody teatralne podczas swoich zajęć!

Teatroteka Szkolna to program, w którym proponujemy nowe spojrzenie na miejsce teatru w szkole. Tworzenie przez uczniów etiud, scenografii, tekstów, kostiumów, nie jest dla nas celem samym w sobie. Zachęcamy do tego, aby nie patrzeć na teatr przez pryzmat efektu scenicznego, ale procesu, który do niego prowadzi. We wspólnym działaniu uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną twórczość, mają okazję do wymiany myśli z innymi uczestnikami i budowania relacji wewnątrz grupy. Dzięki temu podczas lekcji i zajęć dodatkowych stają się bardziej aktywni, samodzielni i krytycznie podchodzą do podejmowanych tematów.

 

Takie postrzeganie teatru jest właściwe pedagogice teatru. W programie Teatroteka Szkolna zachęcamy nauczycieli do włączania jej w pracę w szkole. Proponujemy prowadzenie zajęć opartych na pracy zespołowej i twórczym wykorzystaniu elementów języka teatralnego.

Konspekty umieszczone na portalu pozwalają nauczycielowi wykorzystać teatr do refleksji nad wybranymi zagadnieniami. Podczas zajęć każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia się jako twórca i widz. Przyjęcie tych dwóch perspektyw i rozmowa w grupie uczestników są podstawą do rozwijania refleksji o sobie i otaczającym świecie.

Pedagogiczno-teatralny sposób pracy można wykorzystać do omawiania zagadnień z podstawy programowej lub do przygotowania spektakli czy prowadzenia kół zajęciowych.

 

Z czego składa się program Teatroteka Szkolna?

 

Portal www.teatrotekaszkolna.pl

Na portalu oferujemy bezpłatny dostęp do konspektów zajęć, pogrupowanych według poziomów nauczania. Znajdziesz tu propozycje działań wykorzystujących elementy teatru na lekcjach języka polskiego, wosu, godzinach wychowawczych oraz pomysły na zajęcia w ramach koła teatralnego, w trakcie przygotowania szkolnych akademii lub realizacji projektów artystycznych. W zakładce Filmy zamieszczamy nagrania przykładowych ćwiczeń teatralnych oraz lekcji poprowadzonych według naszych konspektów.

 

Warsztaty “Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?”

Jeśli zainteresował Cię ten sposób pracy, możesz poznać Teatrotekę Szkolną bliżej. Znajdź grupę nauczycieli, którzy też chcą wykorzystywać teatr w szkole. Zaproście nas do swojej szkoły, domu kultury lub centrum edukacji nauczycieli w Waszej miejscowości i weźcie udział w spotkaniu “Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?”. Opowiemy o programie, przeprowadzimy  warsztat inspirowany portalem oraz dyskusję na temat zaproponowanego sposobu pracy. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

więcej: http://teatrotekaszkolna.pl/onas/zapros

 

Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Współpracujemy z teatrami instytucjonalnymi, które prowadzą działania edukacyjne adresowane do szkół. Sprawdź, czy Twój teatr jest Partnerem Teatroteki i skorzystaj z jego oferty.

Partnerzy w sezonie 2018/2019:

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Opera Bałtycka w Gdańsku, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku, Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Wrocławski Teatr Lalek, Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze.

Partnerzy w sezonie: 2019/2020: Teatr Lalka w Warszawie, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Olsztyński Teatr Lalek, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Wybrzeże, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Teatr Muzyczny w Łodzi.

 

więcej: http://teatrotekaszkolna.pl/partnerzy/oprogramie

 

 


Powrót