POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE DIALOG KONKURENCYJNEGO 1/202228.03.2022 r.

Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.pdf

 

Zamawiający informuje, że postępowanie (sygnatura AG-273-1-2022) pn.: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego, prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego za pomocą platformy SMARTPZP.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow    

Bezpośredni link do postępowania: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=25697142