PRACA W TEATRZE

PRACA W TEATRZEDo naszego Zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. sprzedaży. Wymagane dokumenty należy składać na adres: i.musial@teatr-rzeszow.pl  do dnia  03.02.2022 roku.

 

Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie sprzedaży i rezerwacji biletów na spektakle teatralne.
 2. Sporządzanie raportów sprzedaży biletów, raportów gotówkowych kasy biletowej i raportów przedsprzedaży.
 3. W przypadku odwołania przedstawienia, przyjmowanie zwróconych biletów i zwracanie gotówki.
 4. Prowadzenie ewidencji ilości widzów na przedstawieniach oraz wpływów finansowych z poszczególnych przedstawień.
 5. Kulturalna i życzliwa obsługa widzów w trakcie prób, przedstawień i imprez.
 6. Promocja wszystkich wydarzeń teatralnych.
 7. Organizacja imprez towarzyszących spektaklom i innym wydarzeniom.
 8. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży w bazie oraz w terenie.
 9. Organizacja widowni wraz z jej obsługą na scenach Teatru oraz poza siedzibą Teatru.
 10. Organizacja przedstawień poza siedzibą Teatru.
 11. Przygotowywanie ofert na występy Teatru poza siedzibą, w tym w ramach przeglądów, festiwali.
 12. Znajomość specyficznych warunków tworzonych przez Teatr w tym:
  a) zdobywanie wiedzy na temat granych i będących w przygotowaniu przedstawień Teatru,
  b) uczestnictwo w próbach i przedstawieniach,
  c) pełnienie dyżurów podczas innych imprez organizowanych przez Teatr,
  d) sprzedaż usług kulturalnych należących do statutowej działalności Teatru, zarówno w siedzibie Teatru, jak i poza jego siedzibą.

 

Wymagania:

Wykształcenie co najmniej średnie.

Inne umiejętności: wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych; umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność; dobra organizacja pracy; dokładność i staranność; dobra znajomość pakietu MS Office, mile widzialne doświadczenie w sprzedaży.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pakiet socjalny;
 • bezpłatne miejsce parkingowe;
 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • do wglądu komisji rekrutacyjnej świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
  • do wglądu komisji rekrutacyjnej kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teatru im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo
w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: i.musial@teatr-rzeszow.pl 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu opublikowania ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.05.2022 r.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.05.2022 r.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail i.musial@teatr-rzeszow.pl  lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@teatr-rzeszow.pl