prze_cięcia - fotorelacja

prze_cięcia - fotorelacjaPrze_cięcia sztuk, prze_cięcia myśli, prze_cięcia losów, prze_cięcia wyobraźni. Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni, że wraz z jesienią w naszym Teatrze znów zagościli artyści operujący słowem i obrazem. W poniedziałkowy wieczór 28 września w teatralnym foyer odbyło się wydarzenie pod wymowną nazwą „prze_cięcia”, podczas którego wysłuchaliśmy wierszy związanych z Podkarpaciem poetów Stanisława Dłuskiego oraz Jakuba Pacześniaka, a także otworzyliśmy wystawę malarstwa Rafała Pacześniaka, która pozostanie z nami do 31 października.

Wiersze z najnowszych tomów poetyckich Stanisława Dłuskiego i Jakuba Pacześniaka „Oda do próchna” oraz „dno oka” przeczytał aktor naszego Teatru Waldemar Czyszak. Spotkanie z twórcami poprowadziła literaturoznawczyni i krytyk literacki Katarzyna Wójcik.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Przestrzeni Sztuki - pilotażowego programu powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, rozwijanego pod auspicjami MKiDN przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Przestrzenie Sztuki to miejsca umożliwiające aktywności twórcze lokalnym środowiskom artystycznym oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i animacyjnej, która angażuje społeczności lokalne.

Serdecznie dziękujemy za obecność i nie możemy doczekać się kolejnego spotkania z poezją, które nastąpi już w 27 października podczas 8. Najazdu Awangardy na Rzeszów.

Szczegóły wkrótce!

 


Galeria: