Przestrzenie Sztuki: art_przecięcie (6) z Jerzym Hordyńskim

Przestrzenie Sztuki: art_przecięcie (6) z Jerzym HordyńskimRzuć pierścień – niechaj poleci donikąd  

 

12 grudnia 2022 r., godz. 17:30

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

plac Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław

 

pogranicze sztuk / pogranicze regionów

PODKARPACIE / LUBELSZCZYZNA

 

Wystąpią:

 

PODKARPACIE                                                                      LUBELSZCZYZNA

BELCIK Jan - poezja                                                             ZIŃCZUK Aleksandra – poezja

PACZEŚNIAK Rafał – malarstwo                                          GUTOWSKA Laura – malarstwo

PACZEŚNIAK Jakub – poezja, prowadzenie spotkania

HAMKAŁO Józef - interpretacja tekstów poetyckich

KĘPIŃSKI Marek - gitara, śpiew, interpretacja tekstów poetyckich

 

art_przecięcia Teatru Siemaszkowej to spotkania artystów związanych z Podkarpaciem i Lubelszczyzną, reprezentujących poezję i malarstwo, spinających obie te dziedziny sztuki w symbiotyczną, spójną całość. Łączy ich twórcze pokrewieństwo, zwłaszcza tematyczne, wiara w siłę literatury i sztuki, próby przełożenia doznań i przeżyć na artystyczne kompozycje słowne i wizualne.

           

Poeci potrafią z obcowania z naturą, z drugim człowiekiem, z tradycji rodzinnych, regionalnych, ale i uniwersalnych wydobyć to, co – w ich słownym ujęciu – uzyskuje nowy, oryginalny wymiar.

 

Malarze, choć tworzą w różnych poetykach, mają podobny ładunek ekspresji. Zdają się trwać w kontemplacji rzeczywistości, w zachwycie nad jej różnorakimi przejawami oraz możliwościami jej przemian, dokonywanych również za pomocą artystycznej wyobraźni.

 

Za patrona spotkania obrali Jerzego Hordyńskiego, związanego z Jarosławiem twórcę, poetę goryczy i zachwytów nad życiem, miłośnika sztuki, który wierszem sumował przeżycia codzienności i kontemplację dzieła artystycznego.

 

Jerzy HORDYŃSKI (1919-1998) – poeta

Urodził się w Jarosławiu. W młodości jako student i konspirator związany ze Lwowem. W latach 40. aresztowany przez sowietów, kilka lat spędził w łagrach w głębi ZSRR. Po powrocie do kraju ukończył studia polonistyczne na UJ. Pracował w redakcjach czasopism „Życie Literackie” i „Twórczość”, był korespondentem „Przekroju”. Od lat 60. głównie poza krajem, od 1964 r. w Rzymie. Laureat wielu nagród, w tym Accademia Citta Eterna, Gran Premio Italia, Nagrody Muz Międzynarodowej Akademii „Le Muse” we Florencji. Wydał kilkanaście zbiorów wierszy, m.in. „Powrót do światła”, „Rozmowy z Chopinem”, „Głowa na pieńku”, „Błędne koło”, „Cena oddechu”, „Seans”. Ostatnim tomem był „Festyn”, wydany pośmiertnie. Hordyński, urzeczony biologiczną urodą świata i sztuką, w wierszach wyraża niepokoje współczesnego człowieka, zwłaszcza wobec nieuchronności przemijania. Niepokój ten równoważy wiara w trwałość znaków kultury, w jej humanistyczną ciągłość.

 

Aleksandra ZIŃCZUK (ur. 1981) – poetka

Kuratorka wystaw, wydawczyni, dokumentalistka, badaczka historii mówionej, także eseistka i tłumaczka. Redaktor naczelna czasopisma internetowego „Kultura Enter” i wydawnictwa Warsztaty Kultury w Lublinie. Jej liryki zostały przełożone m.in. na język ukraiński i litewski. Autorka tomów poetyckich „Ja de” (2017) oraz „tu” (2021). W tym roku nagrodzona przez redakcję miesięcznika „Literatura na Świecie” za inicjatywę wydawniczą „Wschodni Express”. Mieszka i pracuje w Lublinie.

 

Jan BELCIK (ur. 1960) – poeta

Pochodzi z Dukli, mieszka w Krośnie. Wydał siedem zbiorów wierszy, ostatnio „Jeszcze inne cienie” (2022). Laureat ogólnopolskich konkursów literackich oraz Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za całokształt dokonań artystycznych. Prezentował swoją twórczość na łamach wielu czasopism, w licznych almanachach i antologiach oraz na antenie Polskiego Radia i w Telewizji Polskiej. Jego wiersze przetłumaczono na język angielski, węgierski, słowacki i serbski.

 

Jakub PACZEŚNIAK (ur. 1974) – poeta

Urodzony w Rzeszowie, tu się uczył (I LO) i dorastał, przez dwadzieścia lat mieszkał w Boguchwale,  obecnie w Krakowie. Polonista i bohemista. Wydał arkusz poetycki i trzy tomy wierszy, ostatnio „dno oka” (2019) . Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przetłumaczył z języka czeskiego m.in. prozę Bohumila Hrabala, a na potrzeby scen operowych, w tym Opery Narodowej – libretta i cykle pieśni do muzyki Antonína Dvořáka i Leoša Janáčka. Jego wiersze ukazały się również po czesku, słowacku i węgiersku.

 

Laura GUTOWSKA (ur. 1997) – malarka

Pochodzi z Warszawy, mieszka w Nałęczowie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego w 2022 r. Organizatorka Konkursu Malarskiego Martwa Natura im. Sławomira Karpowicza dla studentów krakowskiej ASP. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych. Tegoroczna finalistka V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Zajmuje się głównie malarstwem.

 

Rafał PACZEŚNIAK (ur. 1973) – malarz

Mieszka i pracuje w Rzeszowie. Studiował malarstwo na ASP w Warszawie i ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów „Kontrapost”. Stażysta w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze oraz stypendysta rządu włoskiego w Accademia di Belle Arti w Rzymie i Neapolu. Otrzymał również stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego twórczość prezentowana była na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo i rysunek.

 

 

 

Projekt art_przecięcia Teatru Siemaszkowej organizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.