Przetarg nr 1/ 2019Rzeszów, 6.06.2019 r.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie nr 550113318-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.

Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 1_OPZ_Zamówienie z wolnej ręki_06_06_2019

Zał. nr 5_Wzór Umowy_Zamówienie z wolnej ręki_06_06_2019

 

Rzeszów, 22.05.2019 r.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie_550100743-N-2019 z dnia 22-05-2019

Zaproszenie do udziału w negocjacjach_zamówienie z wolnej ręki_22_05_2019

Zał. nr 1_OPZ_Zamówienie z wolnej ręki_22_05_2019

Zał. nr 5_Wzór Umowy_Zamówienie z wolnej ręki_22_05_2019

 

Rzeszów, 16.05.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Rzeszów, 29.04.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.: „PRZEBUDOWA OKNA PORTALOWEGO NA DUŻEJ SCENIE W BUDYNKU TEATRU im. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE”

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ. TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE DO DNIA 15 MAJA 2019 R. DO GODZ. 12:00


Załączniki: