PRZETARG NR 1/2018Rzeszów 04.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_04_09_2018.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_o4_08_2018

 

Rzeszów 21.08.2018 r.

 

W związku z trwającą procedurą w sprawie udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy okna portalowego na dużej scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego, działając na podstawie art. 85 ust.2 oraz art. 85 ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni tj. do dnia 26.09.2018 r.

Plik: Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą.pdf

Plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużeniu terminu związania ofertą.doc

 

Rzeszów, 30 lipca 2018 r,

Protokół z otwarcia ofert 27.07.2018 r. (plik można znaleźć na samym dole strony www)

 

Rzeszów, 20.07.2018 r.

UWAGA!!! Zmiana ogłoszenia Nr 589237- N-2018 z dnia 13.07.2018.

Aktualne ogłoszenie Nr 500172234-N-2018 z dnia 20.07.2018 r.

Zmiana zapisów załącznika Nr 13 Wykaz osób. Aktualny załącznik Nr 13. 

Aktualne pliki można pobrać z listy załączników do pobrania na samym dole strony.

 

Zmiana terminu naboru ofert:

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ. TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE DO DNIA 27 LIPCA 2018 R. DO GODZ. 12:00

 

Rzeszów, 13.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY OKNA PORTALOWEGO NA DUŻEJ SCENIE W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE, WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI NADZORU AUTORSKIEGO.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ. TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE DO DNIA 25 LIPCA 2018 R. DO GODZ. 12:00


Załączniki: