Przetarg nr 2/2019Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn..: „Przebudowa budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania ich do wymagań ochrony przeciwpożarowej – II etap realizacji”
Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – ETAP IV”


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ. TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE DO DNIA 29 SIERPNIA 2019 R. DO GODZ. 12:00
 


Załączniki: