PRZETARG NR 2/2020Rzeszów; 14.07.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty_14_07_2020_Dostawa sprzętu multimedialnego. pdf

 

Rzeszów; 20.05.2020

Protokół z otwarcia ofert_20_05_2020. pdf

 

Rzeszów; 09.05.2020

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” przedstawia poniżej informacje o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi_09_05_2020.pdf

 

Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmian dokonano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze formularza oferty, stanowiącym

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

W związku z powyższym, zmieniony została termin składania ofert na dzień 19.05.2020 r. godz. 12:00

 

Ogłoszenie nr 540079647-N-2020 z dnia 09-05-2020 r.pdf

SIWZ_09_05_2020.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ_SOPZ_09_05_2020_po korektach.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_09_05_2020_po korekcie.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_09_05_2020_po korekcie.doc

 

Rzeszów; 29.04.2020

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” przedstawia poniżej informacje o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi_29_04_2020.pdf

 

Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmian dokonano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

 

W związku z powyższym, zmieniony została termin składania ofert na dzień 12.05.2020 r. godz. 12:00

Ogłoszenie nr 540073735-N-2020 z dnia 29-04-2020 r.pdf

SIWZ_29_04_2020.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ_SOPZ_29_04_2020_po korektach.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_29_04_2020_po korekcie.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_29_04_2020_po korekcie.doc 

 

Rzeszów; 27.04.2020

Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmian dokonano we Wzorze Formularza Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zmiana dotyczy uaktualnienia parametrów, zgodnie z opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. SOPZ.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

W związku z powyższym, wydłużono termin składania ofert do dnia 05.05.2020 godz. 12:00

Ogłoszenie nr 540071610-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.pdf

SIWZ_27_04_2020.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ_SOPZ_27_04_2020

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_27_04_2020

 

Rzeszów; 20.04.2020

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” przedstawia poniżej informacje o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi_20_04_2020

 

Rzeszów; 20.04.2020

Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmian dokonano we Wzorze Formularza Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zmiana dotyczy pkt 1.1 Czas reakcji serwisu (należy podać w pełnych dniach, zakres od 1 do 2 dni).

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_20_04_2020

 

Rzeszów; 09.04.2020

Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmian dokonano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

 

W związku z powyższym, zmieniony została termin składania ofert na dzień 28.04.2020 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540062790-N-2020 z dnia 09-04-2020 r. pdf

SIWZ_09_04_2020.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ_SOPZ_09_04_2020.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_09_04_2020.docx

 

 

Rzeszów; 01.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 

Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.:  TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe.

Ogłoszenie nr 528509-N-2020 z dnia 01_04_2020.pdf

 

 

 


Załączniki: