Przetarg nr 3/2015Dostawa fabrycznie nowych: urządzeń zasilania i systemu oświetlenia, systemu nagłośnienia oraz systemu multimediów na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Rzeszów, 19 listopada 2015

Termin składania ofert do 27 listopada 2015 roku, godzina 14:00 w siedzibie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (sekretariat).

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 313122 - 2015

SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Pytania i odpowiedzi nr 1_24_11_2015

27 listopada 2015 Protokół z otwarcia ofert_27_11_2015

18.12.15.r. ZADANIE NR 1_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZADANIE NR 2_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZADANIE NR 3_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 do SIWZ_OFERTA

Załącznik nr 2 a do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA_Zadanie Nr 1

Załącznik nr 2 b do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA_Zadanie Nr 2

Załącznik nr 2 c do SIWZ_Kalkulacja ofertowa_Zadanie Nr 3

Załącznik nr 3 do SIWZ_ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Załącznik nr 4 do SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Załącznik nr 5 do SIWZ_ INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ_WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7 a do SIWZ_ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_Zadanie Nr 1

Załącznik nr 7 b do SIWZ_ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_Zadanie Nr 2

Załącznik nr 7 c do SIWZ_ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_Zadanie Nr 3