PRZETARG NR 3/2018Rzeszów, 01.10.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokument – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Rzeszów, 21.09.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

Dokument - protokół z otwarcia ofert

 

Rzeszów, 11.09.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY TOALET W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE, WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI NADZORU AUTORSKIEGO.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ. TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE DO DNIA 19 WRZEŚNIA 2018 R. DO GODZ. 12:00

Załączniki:


Załączniki: