PRZETARG NR 5/2018Rzeszów; 03.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty_3_12_2018

 

Rzeszów; 26.11.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert_23_11_2018 r.

 

Rzeszów; 13.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTOWEJ DLA DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ SCENY BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ. TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE DO DNIA 23.11.2018 R. (piątek) DO GODZ. 12:00.

 

Zmiana ogłoszenia BIP_19_11_2018.pdf

Pytanie i odpowiedź_19_11_2018.pdf

Ogłoszenie Nr 647509-N-2018 z dnia 2018-11-13.pdf

SIWZ_13_11_2018.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia_13_11_2018.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Oferta_13_11_2018.docx

Zał. nr 3 - 7A do SIWZ_Oświadczenia_13_11_2018.docx

Zał. nr 8 do SIWZ_WZÓR UMOWY_13_11_2018.pdf

Zał. 1.1 do OPZ_Rzut piwnic.pdf

Zał. 1.2 do OPZ_Rzut parteru.pdf

Zał. 1.3 do OPZ_Rzut pierwszego piętra.pdf

Zał. 1.4 do OPZ_Rzut poddasza.pdf

Zał. 1.5 do OPZ_Inwentaryzacja budowlana_Rzuty_Przekroje.dwg

Zał. 1.6 do OPZ_Inwentaryzacja budowlana_Elewacje.dwg

Zał. 1.7 do OPZ_więźba dachowa_rys.1.pdf

Zał. 1.8 do OPZ_więźba dachowa_rys.2.pdf

Zał. 1.9 do OPZ_więźba dachowa_rys.3.pdf

Zał. 1.10 do OPZ_więźba dachowa_rys.4.pdf

Zał. 1.11 do OPZ_więźba dachowa_rys.5.pdf

Zał. 1.12 do OPZ_więźba dachowa_rys.6.pdf

Zał. 1.13 do OPZ_Foto 1.tiff

Zał. 1.14 do OPZ_Foto 2.tiff

Zał. 1.15 do OPZ_Foto 3.tiff

Zał. 1.16 do OPZ_Foto 4.tiff

Zał. 1.17 do OPZ_Foto 5.tiff

Zał. 1.18 do OPZ_Foto 6.tiff

Zał. 2 do OPZ_Ekspertyza techniczna p_poż_11_2017.pdf

Zał. 3 do OPZ_Postanowienie Państwowej Straży Pożarnej_12_2017.pdf

Zał. 4 do OPZ_Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana_28_06_2018.pdf

Zał. 4.1.pdf

Zał. 4.2.pdf

Zał. 4.3.pdf

Zał. 4.4.pdf

Zał. 4.5.pdf

Zał. 4.6.pdf

Zał. 4.7.pdf

Zał. 4.8.pdf

Zał. 5 Dokumentacja archiwalna geologiczna „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dotycząca ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”.zip

Zał. nr 6 do OPZ_ Zakres opracowania_13_11_2018


Załączniki: