PRZETARG NR 5/2020Rzeszów; 31.07.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”
Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej  – ETAP V.

Termin składania ofert: 17.08.2020 r. (środa) do godz. 12:00


Załączniki: