Przyszłość „Siemaszkowej” - oświadczenie dyrektora Jana NowaryDobiega końca moja druga kadencja na stanowisku dyrektora rzeszowskiego Teatru. W ciągu 8 lat daliśmy 47 premier, zorganizowaliśmy 5. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk trans/misje , goszcząc artystów różnych dziedzin z 14 krajów środkowej i wschodniej Europy oraz gromadząc kilkudziesięciotysięczną widownię. 7 razy zaprosiliśmy  publiczność na progresywny Festiwal Nowego Teatru, którego 8. edycja odbyła się w formule Festiwalu Arcydzieł. Ponad 100 młodych pisarzy  i reżyserów wzięło udział w  5-ciu edycjach Sceny Nowej Dramaturgii, a młodzież z ponad 50 szkół Rzeszowa i Podkarpacia odbyła warsztaty z aktorami „Siemaszki” podczas 3 edycji projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS — w ramach ogólnopolskiego programu PRZESTRZENIE SZTUKI, w którym organizowaliśmy także wydarzenia z udziałem poetów, pisarzy, malarzy, muzyków i tancerzy, np. ogólnopolski  festiwal OFF RZESZÓW. W ramach Sceny Wędrownej aktorzy Siemaszkowej zjeździli Podkarpacie wzdłuż i wszerz. Wszystkie te i wiele innych działań złożyło się na prawdziwą artystyczną ekspansję Teatru Siemaszkowej, który tylko w 2022 roku zanotował w swoim kalendarzu ponad 500 wydarzeń! I co najważniejsze, „Siemaszkowa” przekonała do swojego bogatego programu rzeszowską i podkarpacką publiczność, osiągając w 2022 roku rewelacyjną frekwencję na poziomie  95 %! Rzeszowska  Scena może się dziś poszczycić bardzo dobrym Zespołem — zarówno artystycznym, jak i organizacyjnym.

Obok działań programowych Teatr dokonał w tym czasie ważnego przełomu w dziedzinie  infrastruktury. Długotrwałym wysiłkiem naszego zespołu, przy wsparciu ogólnopolskich ekspertów, przygotowane zostały dwa niezwykle trudne i skomplikowane działania inwestycyjne – dokumentacja przebudowy i remontu zabytkowej starej siedziby „Sokoła” oraz projekt rozbudowy Teatru  o „Nową Scenę”, z nowoczesnym zapleczem technologicznym. Obok kapitału artystycznego „Siemaszkowa” wypracowała także największy w swojej historii kapitał inwestycyjny! Oba komponenty — programowy i inwestycyjny mogły zawsze liczyć na bardzo duże wsparcie Samorządu Województwa. Równocześnie — oba stanowią wielkie wyzwanie dla najbliższej przyszłości „Siemaszkowej”. Ich pogodzenie staje się prawdziwą „racją stanu” rzeszowskiego Teatru. Mając wizję rozwiązań oraz  świadomość odpowiedzialności za dalszy przebieg tych działań, podjąłem decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Teatru — na następną kadencję.

 

                                                                                    Jan Nowara

Dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie