QUALIFIED POSTERS FOR EXIBITION`22/ ZAKWALIFIKOWANE PRACE

QUALIFIED POSTERS FOR EXIBITION`22/ ZAKWALIFIKOWANE PRACE[en]

On behalf of the curator of 18th Biennal of Theater Poster - Krzysztof Motyka, we would like to present artists and qualified posters for the exibition in Rzeszów. Congratulation!

 

SELECTED WORKS FOR EXHIBITION/ ZAKWALIFIKOWANE PRACE

 

The international Jury will award authors of the most impressive posters with the following prizes: First Prize ̶ Grand Prix, Second Prize, Third Prize as well as three Distinctions. The winners will be informed about the prizes via e-mail. The exhibition will first be shown and the Jury’s verdict will be announced on 19.08.2022 in Rzeszów during the opening ceremony for the Festival of Art TRANSMISJE / Trójmorze. Later the exhibition will be presented in Vilnius (Lithuania), in September 2022 during Festival of Arts Trans/misijos Balticum. 14. The 18th International Biennale of Theatre Poster in Rzeszów 2022 will be accompanied with a Catalogue. Winners and authors of posters qualified for the exhibition will each receive one free copy of the catalogue and a diploma confirming their participation in the competition.

 

 

[pl]

W imieniu kuratora 18. Międzynarodwego Biennale Plakatu Teatralnego - Krzysztofa Motyki pragniemy przedstawić artystów oraz prace zakwalifikowane do wystawy w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy!

 

SELECTED WORKS FOR EXHIBITION/ ZAKWALIFIKOWANE PRACE

 

Międzynarodowe Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami: Pierwszą Nagroda ̶ Grand Prix, Drugą Nagrodą, Trzecią Nagroda oraz trzy Wyróżnienia Honorowe. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni mailowo. Otwarcie premierowej wystawy oraz ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w dniu 19.08.2022 w Rzeszowie podczas 05. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE-TRÓJMORZE`22. We wrześniu wystawa zostanie zaprezentowana w Wilnie (Litwa) podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/misijos Balticum. Z okazji 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego Rzeszów 2022 zostanie wydany katalog. Laureaci nagród oraz autorzy zakwalifikowanych na wystawę plakatów otrzymają nieodpłatnie po 1 egzemplarzu katalogu oraz dyplom uczestnictwa w konkursie.

 

 

W załączeniu lista zakwalifikowanych prac oraz karta uczestnictwa.


Załączniki: