[REC] Magazine. Gazetka Festiwalowa 2017Gazeta Festiwalowa – [REC] Magazine 4. Festiwal Nowego Teatru – 56. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 1

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 2

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 3

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 4

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 5

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 6

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 7 

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 8

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 9

Gazeta Festiwalowa [REC] Magazine 2017 nr 10  

Gazetę Festiwalową redaguje INTERNETOWY MAGAZYN TEATRALIA

Redakcja Agata M. Skrzypek, Marcin Miętus

Korekta Karolina Sołtys

Skład i łamanie Katarzyna Lemańska

Opracowanie graficzne Krzysztof Motyka

Zespół redakcyjny Magda Bałajewicz, Katarzyna Bolec, Maciej Guzy, Jan Karow, Witold Loska, Karolina Ścigała, Ida Ślęzak, Wiktoria Tabak

Nakład 150 egzemplarzy

 


Powrót