Regulamin akredytacji medialnych na 57. RST - 5. Festiwal Nowego TeatruRegulamin akredytacji medialnych dla 57. RST 5. FNT wydawanych przez Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Rzeszów 19 – 24 listopada 2018

1.       Akredytacje będą wydawane dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, dziennikarzom pracującym dla patronów medialnych, dziennikarzom mediów ogólnopolskich o dużym nakładzie, dziennikarzom specjalizującym się w tematyce teatru, muzyki, sztuki oraz szeroko pojętej kultury, a także fotoreporterom i realizatorom tv.

2.       Akredytacje są bezpłatne.

3.       W ramach akredytacji dziennikarz otrzymuje:

- możliwość bezpłatnego wejścia na wszystkie wydarzenia Festiwalu organizowanego przez Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,

- nieodpłatne zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu w Rzeszowie,

- częściowe wyżywienie,

- bezpłatne wejście do klubu festiwalowego – Parole Art Bistro na wydarzenia Festiwalu,

- bezpłatne zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie po ustaleniu godziny wejścia z przewodnikiem PTT w Rzeszowie,

- bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych i czasowych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie za okazaniem akredytacji w godzinach otwarcia Muzeum,

 – bezpłatne zwiedzanie Szajna Galerii w Teatrze im. W. Siemaszkowej - jedynej w Polsce i na świecie stałej ekspozycji prac profesora Józefa Szajny, jednego z najważniejszych artystów XX wieku, po uprzednim umówieniu terminu z Działem Sprzedaży i Marketingu Teatru.

4.       Akredytacje nie obejmują zwrotu kosztów podróży związanych z przyjazdem do Teatru.

5.       Akredytacje dziennikarskie będą przyjmowane od 15.10 do 09.11 do godz. 12:00.

6.       Aby uzyskać akredytacje należy wypełnić formularz akredytacyjny i przesłać wraz z aktualnym zdjęciem na adres mailowy: t.mazur@teatr-rzeszow.pl.

7.       Liczba akredytacji jest ograniczona.

8.       O przyznaniu akredytacji decyduje Biuro Prasowe Festiwalu, osobą do kontaktu jest Patrycja Kita Sekretarz Literacki, e-mail: p.kita@teatr-rzeszow.pl, tel. 722 104 001.

9.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia aplikacji o akredytację bez podania przyczyny.

10.   Akredytacje są imienne i pojedyncze i nie mogą być przekazane innej osobie.

11.    Akredytacja upoważnia do umówienia się na wywiady z twórcami, reżyserami, aktorami, gośćmi festiwalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Festiwalowym i otrzymaniu zgody artysty.

12.   Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora identyfikator akredytacyjny uprawniający do wejścia na wszystkie wydarzenia Festiwalu.

13.   Wszelkie materiały prasowe będą dostępne do pobrania na stronie Festiwalu w zakładce „DLA MEDIÓW”.

14.   Biuro Festiwalowe zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi Festiwalu.

15.   Organizatorzy mają prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość lub legitymację prasową podczas Festiwalu.

16.   Zasady fotografowania/filmowania zostaną określone przez Biuro Festiwalowe najpóźniej w dniu spektaklu.

17.   Materiały zdjęciowe z Festiwalu nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

18.   Dane osobowe składających formularze akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dostępnej na stronie www.teatr-rzeszow.pl.

19.   Wypełnienie formularza akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.


Załączniki: Powrót